Vejen til forandring

Et kursus udviklet i samarbejde med Danske Bank, for at øge medarbejdernes evne til at lære samt håndtere forandringer...

For at holde trit med den komplekse og foranderlige virkelighed, der omgiver os, er efteruddannelse en uimodsigelig livsnødvendighed såvel i private som offentlige virksomheder. Hvert år ofres der store summer på alle mulige former for efteruddannelse.

Det er derfor fristende at spørge om vi får nok for de penge og den tid vi bruger på at dygtiggøre medarbejderne? Faktisk gøres der meget for at skabe gode rammer og metoder og brug af professionelle og velkvalificerede instruktører/udbydere. Alt sammen for at sikre så godt et afkast af investeringerne som muligt.

Vi ved, at professionelle instruktører hele tiden dygtiggør sig for at blive endnu bedre til at formidle deres fag – at fra-lære. Paradoksalt nok er det kun meget få virksomheder (læs: stort set ingen), der har fokus på om medarbejderne bliver dygtigere til at ind-lære!

Faktisk er det en ubevidst og u-udfordret antagelse, at mennesker som udgangspunkt behersker disciplinen at lære – hvorfor læring normalt ikke har været behandlet og tænkt på som en professionel disciplin.

Sådan var det for en 20-30 år siden med hensyn til begrebet kommunikation. Der rådede også den u-udfordrede antagelse, ”at det kan vi jo alle”. I dag har langt de fleste en klar erkendelse af nødvendigheden af, løbende at styrke denne disciplin – både individuelt og organisatorisk.

Hvad læring angår, er der det specielle fænomen, at det ser ud som om at vi i barn/ungdommen nærmest er kodet til at lære automatisk – uden at skulle gøre noget bevidst for at det sker. Og nærmest uden varsel - når vi når ”voksenalderen” - ophører denne kodede automatik, og vi skal derfra gøre noget bevidst og viljestyret, for at reel ny læring finder sted.

Performex har igennem de sidste 4-5 år udfordret den selvfølgelige lærings-antagelse, og arbejdet med at forstå og beskrive forskelle i måder som kursister lærer på. Vi har konstateret, at den berømte 80/20 regel (Paretos lov) også synes at gælde her. Ofte er det ca. 20%, der virkelig får det maksimale udbytte og effekt af en efteruddannelse – hvilket i væsentlig grad skyldes den måde disse mennesker lærer på. Ikke fordi de nødvendigvis har en højere IQ end de øvrige 80% - men fordi de forholder sig til - og ”udøver” - læring på nogle ganske særlige måder.

Vi har erfaret, at det kan betale sig at bruge tid på at ”lære at lære endnu bedre” – noget man kan kalde en slags Meta-læring.

Kurset Lær, med vilje... giver deltagerne mulighed for at forstå – og arbejde med – en række personlige antagelser omkring det at lære og være et lærende menneske – og samtidig tilbydes konkrete og praktisk anvendelige værktøjer og metoder, som ikke blot kan benyttes under fremtidige kurser/uddannelser - men også som en værktøjskasse til at være et professionelt ”lærende menneske” i hverdagens arbejde, og derved ruster én endnu bedre til at håndtere de mange forandringer, en typisk hverdag byder på.
Det er også derfor at kurset (efter godt 5 års succesfuld gennemførsel) - nu hedder "Vejen til forandring", internt i Danske Bank koncernen.

Kursusindhold
Undervejs på kurset arbejder deltagerne – blandt andet - med følgende emner:

  • Forståelse af nytten ved (og nødvendigheden af), selv at tage en betydelig del af ansvaret for læring - i modsætning til da vi gik i folkeskole, hvor det nærmest alene var lærerens ansvar at lære fra sig.
  • Konkrete bud på, hvordan man kan påtage sig et professionelt indlærings-ansvar – og hvilke betydninger dét har.
  • Erkendelse af, at man reelt kan (og måske ligefrem bør) bidrage til både egen og andre deltageres læring – det at tænke ”lærende teams” om situationer, hvor vi normalt ville tænke mere snævert/selv-orienteret.
  • Indsigt i, hvordan man som kursist kan bidrage til, at få det bedste ud af instruktøren – hvordan man kan hjælpe ham/hende til at frigive sit stof og sin viden - så der sker mest mulig fra-læring.
  • Viden om vigtigheden af at skabe en direkte sammenhæng mellem ens personlige værdier og mål, og det stof der skal læres, for derved at øge relevansen, og derved også motivationen for at lære stoffet.
  • Forståelse af en lang række meget grundliggende antagelser vi som mennesker har om læring og forandringer – antagelser der ofte er helt ubevidste og er affødt af den kulturelle og organisatoriske virkelighed vi arbejder i.
  • Mulighed for at identificere en række af ens personlige antagelser og læringsvaner – samt at reflektere over i hvilket omfang de hæmmer eller fremmer vores læring og evne til at justere vores handlinger i en meget omskiftelig hverdag.


Investering
Kurset afholdes hovedsageligt som virksomhedsspecifikke forløb, hvor investeringen er 31.500 (DKK, excl. moms) per kursusdag. Kurset kan både afholdes i en 2 - og 3-dages udgave.
Prisen inkluderer 2 instruktører, det forudgående forberedelses-arbejde, alt undervisningsmateriale samt kørsel indenfor Storkøbenhavnsområdet.

 


Åbent forløb 
Vi har endnu ikke planlagt åbne forløb af dette kursus i år. Hvis du gerne vil høre fra os, når de næste forløb er kalendersat, kan du blot sende os en mail om dette (info@Performex-HR.dk), så hører du fra os, så snart datoerne er kendt.

Investeringen i de 3 dage er 8.950 (DKK, excl. moms).

Alle tre undervisningsdage varer fra 09.30 til 17.30, og foregår i vores kursuscenter, på adressen Nyvej 16B, 1851 Frederiksberg.

Tilmelding til kurset kan blot foretages ved at maile til os

 

Gratis mini-kursus
For at give dig en endnu bedre idé om nyttevirkningerne ved at arbejde med læring og forandringsparathed, afholder vi jævnligt gratis mini-kurser i ”Vejen til forandring…”.

Du kan læse mere om mini-kursernes indhold, samt hvor og hvornår de afholdes ved at klikke hér.