NLP Business Practitioner

NLP-udøvere verden over har gennem en årrække med udgangspunkt i spørgsmålet "Hvordan er det muligt for mennesker at skabe fremragende arbejdspræstationer?" studeret dygtige mennesker indenfor en lang række områder – heriblandt ledelse, salg og forhandling. Dette har resulteret i en relevant og særdeles brugbar forståelse, som findes omsat til en lang række praktiske værktøjer.

Disse værktøjer danner grundlaget for Performex Human Resources’ Business Practitioner uddannelse for mennesker, som ønsker at raffinere deres arbejdsrelaterede færdigheder.
Business Practitioner uddannelsen henvender sig direkte til mennesker i virksomheder og organisationer, som ønsker forbedrede resultater gennem en praktisk og handlingsorienteret forståelse af arbejdssituationens psykologiske og kommunikationsmæssige aspekter.

Anvendelsesområder
Business Practitioner uddannelsens øvelser og eksempler er udformet med henblik på anvendelse af NLP indenfor områderne:

 • Ledelse
 • Forhandling
 • Medarbejderudvikling
 • Team Training
 • Coaching
 • Personlig og professionel udvikling
 • Salg

Struktur

Strukturen i NLP Business Practitioner uddannelsen er præget af tankerne om Den Lærende Organisation. Den Lærende Organisation findes ofte karakteriseret ved 5 grundlæggende discipliner:

 • Mentale modellersom handler om, hvorledes menneskets mentale kort over virkeligheden former dets handlinger, både individuelt og i gruppesammenhæng – og derved hænger intimt sammen med organisationens resultater.
 • Personlig mestren – som handler om, hvordan den enkelte person kan skabe fremragende resultater. 
 • Fælles vision – der handler om, hvorledes man kan udvikle og vedligeholde en fælles vision, som løbende giver retning for alle, med fælles målrettet handling til følge.
 • Teampræstation – som handler om, hvorledes teamet kan præstere resultater, som er større end summen af enkeltpræstationerne.
 • Systemtænkning – den helhedsorienterede tænkning, som har til hensigt at forstå og udnytte samspillet mellem organisationens enkelte dele - og relationerne mellem organisationen og omverden.

Hver af disse 5 discipliner har givet anledning til et undervisnings-segment, hvor det relevante NLP-stof findes indarbejdet. Derudover har vi valgt at organisere materialet under overskrifterne:

 • Coaching, ledelse og salg – ikke mindre end 4 undervisnings-segmenter, hvor NLP-materialet relateres meget direkte til coaching, ledelse og salg. I forbindelse med disse segmenter behandles tillige forhandling.
 • Kreativitet og innovation – som spiller en stadig større rolle i vore virksomheder og organisationer. På dette undervisningssegment arbejdes der med konkrete strategier til understøttelse af de kreative og innovative processer.

Nyttevirkninger
NLP Business Practitioner uddannelsen rummer konkrete bud på:

 • Hvad man skal gøre for at komme på bølgelængde med andre mennesker - og hvordan man bevarer de gode relationer.
 • Hvordan man bevæger sig fra problemorientering til mål- og resultatorientering samt hvordan et mål skal formuleres, for at højne sandsynligheden for at det bliver nået.
 • Hvordan man i en given situation målrettet, præcist og effektivt kan indsamle information.
 • Hvordan det er muligt at lure de erfarne personer kunsten af og overføre væsentlige elementer af deres færdigheder til ikke helt så erfarne mennesker.
 • Konkrete strategier og procedurer til understøttelse af den kreative og innovative proces i virksomheden/ organisationen.
 • Effektiv præsentation og formidling af idéer, forslag og løsninger.
 • Principper, holdninger, taktikker og procedurer i forbindelse med forhandling.
 • Hvordan man afdækker og opfylder værdier og kriterier, samt skaber balance mellem forskellige menneskers værdier.
 • Opbygning af effektive teams.
 • Nøglen til at tænke i helheder.

Efter gennemført uddannelse vil den enkelte deltager blive certificeret som NLP Business Practitioner. Uddannelsen er inspireret af det af International NLP Trainers Associations (INLPTA) anbefalede pensum. Denne internationalt anerkendte titel åbner adgang til en række videreuddannelsesmuligheder. Hos Performex Human Resources kan man eksempelvis tage den avancerede kommunikationsuddannelse NLP Business Master Practitioner.Pris
Investeringen i uddannelsen er DKK 39.650, excl. moms, og omfatter undervisning, manual, let morgenmad, frokost og eftermiddags-kage - samt frit forbrug af kaffe, the og kildevand hele dagen.

 

Datoer


Hold 34: (Udsolgt - men der er heldigvis plads på hold 35)

Modul 1:   11. - 13. april 2018

Trænings-aften: 02. maj 2018

Modul 2:   16. - 18. maj 2018
Trænings-aften: 31. maj 2018

Modul 3:   11. - 13. juni 2018
Trænings-aften: 15. august 2018

Modul 4:   20. - 22. august 2018
Trænings-aften: 06. september 2018

Modul 5:   19. - 21. september 2018

Modul 6:   24. - 26. oktober 2018

Modul 7:   28. - 30. november 2018

  

  

Hold 35: (Åben for tilmelding - stadig ledige pladser)

Modul 1:   27. februar - 01. marts 2019
Trænings-aften: 18. marts 2019

Modul 2:   03. - 05. april 2019
Trænings-aften: 11. april 2019

Modul 3:   01. - 03. maj 2019
Trænings-aften: 15. maj 2019

Modul 4:   27. - 29. maj 2019
Trænings-aften: 13. juni 2019

Modul 5:   19. - 21. juni 2019
Trænings-aften: 07. august 2019 

Modul 6:   14. - 16. august 2019

Modul 7:   18. - 20. september 2019

 

På selve modulerne underviser vi alle dagene fra kl. 09:00 til 17:00. 

Trænings-aftenerne ligger alle i tidsrummet kl. 18:00 - 21:00.

 

Sted
Undervisningen og trænings-aftenerne afholdes på kursusstedet La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg.Bestilling af yderligere information
Hvis du ønsker yderligere information om uddannelsen, kan du bestille dette under menupunktet "Bestil Brochure", ligesom du er meget velkommen til at sende en mail til Erik Løgstrup eller ringe til os på 2027 3626. 


Tilmelding


Tilmeldingsformular Hold 35