Eksempel på 3 - 4 timers foredrag om Erhvervs-NLP  
Nedenfor finder du et eksempel på, hvad et 3 - 4 timers foredrag baseret på Erhvervs-NLP kan indeholde, og herunder en meget kortfattet beskrivelse af relevansen og nyttevirkningen af de enkelte emner.

Bemærk, at dette kun er et illustrativt eksempel - vi tilpasser naturligvis hvert enkelt foredrag, så det præcist understøtter det formål kunden har med at købe det.  

 • Generel introduktion til værktøjskassen Erhvervs-NLP, således at de efterfølgende præsentation af udvalgte værktøjer giver bedre mening.

 • Metode til at arbejde med medarbejder-motivation.
  Denne del tager udgangspunkt i en model, deltagerne kan bruge som check-liste for at sikre, at tre nødvendige forudsætninger for motivation, er opfyldt. Hvis én eller flere af disse faktisk ikke er opfyldt, kan modellen omvendt anvendes i arbejdet med at skabe den ønskede motivation.

 • Værktøjer til at identificere hvorledes en medarbejder bedst bearbejder information.
  Her lærer deltagerne at aflæse, hvorledes en anden person bedst modtager og bearbejder information. Med udgangspunkt i denne viden kan man så ”vinkle” formidlingen af sin information – eksempelvis når der arbejdes med ledelse, formidling eller coaching - og dermed øge sandsynligheden for, at budskaber bliver forstået sådan som det var tænkt.

 • Metode til at behandle et emne eller problem i en mål-orienteret ramme.
  Ofte lader vi os stoppe af vores egne (ikke altid virkelige) oplevelser af barrierer – vi er ofte gode til at fokusere på vanskelighederne og problemerne ved et emne. Under foredraget lærer deltagerne konkrete teknikker til i stedet at identificere de mulige ”byggesten” til en løsning.

 • Brug af ord, der fremme kommunikationen.
  Kender du fornemmelse af, at nogen fortæller noget positivt, og at du samtidig kan høre, at nu kommer der et ”men”, der ligesom ’sletter’ hele den positive sætning ? Der er en række ord, som vi bruger flittigt i hverdagen, og som netop derfor bør anvendes med omtanke som instruktør. Bruges de rigtigt, kan de give en markant forbedring af kommunikationen – bruges de forkert er virkningen ligeså markant, blot den anden vej!  Her får deltagerne en række konkrete anvisninger på, hvornår og hvordan det er godt at anvende hvilke ord.

 
Arbejdsformen for de fleste foredrag om Erhvervs-NLP er, at vi veksler mellem præsentation af modeller/metoder og praktiske opgaver, hvor de deltagende ledere får lov at øve/prøve nogle af værktøjerne.
 
Foredraget inkluderer som regel trykt materiale, der både dokumenterer det gennemgåede stof og indeholder de konkrete øvelser, således at jeres deltagerne efterfølgende kan anvende dette som et støtte-værktøj i hverdagen, når de ønsker at anvende de lærte metoder.


Hvis du gerne vil vide mere...
Hvis du ønsker yderligere information om vores foredrag, og eventuelt gerne vil drøfte hvorledes det kan bidrage til jeres møder, seminarer, kick-off eller inspirationsdage, er du meget velkommen til at ringe til os - eller sende en mail til vores adresse info@Performex-HR.dk.