Erhvervs-NLP - Den uundværlige HR teknologi

Kan en Human Resource teknologi virkelig være uundværlig ?

Erhvervs-NLP er fællesbetegnelsen for en række metoder, teknikker og værktøjer, som giver mulighed for at forstå, hvorledes andre mennesker bedst modtager og behandler information. Samtidig giver de en række praktiske opskrifter på, hvordan denne viden kan anvendes til at fremme kommunikation og samarbejde – i stedet for intet-anende at hæmme det, fordi vi tror, at andre gerne vil have tingene på samme måde som os selv.

Erhvervs-NLP anvendes dagligt af en lang række medarbejdere i offentlige og private virksomheder – mennesker, der giver os fortsatte tilbagemeldinger om nyttevirkningen af disse værktøjer i en travl og krævende jobmæssig hverdag.

Når vi – med et glimt i øjet - kalder Erhvervs-NLP for en "Uundværlig HR-teknologi" skyldes det alene udsagn fra de selv samme mennesker om, at deres hverdag ville blive betydelig mere besværlig, hvis de skulle undvære denne teknologi – næsten som hvis de skulle undvære deres computer eller mobiltelefon…

Uddybende beskrivelse

På kurset lærer du en række af de værktøjer og teknikker, som vores kunder erfaringsmæssigt oplever gør en betydelig forskel i deres jobmæssige hverdag.


Du lærer således at:

  • Formulere og sætte mål ud fra en metode, der kvalitetssikrer dine mål og derved øger sandsynligheden for, at du faktisk når dem.
  • Hurtigt kunne opbygge gode relationer til andre, og derved skabe en konstruktiv ramme omkring behandlingen af de jobmæssige emner – en ramme der også tillader, at man kan mødes igen, uanset at man er fagligt uenig om et emne.
  • Kunne behandle et vilkårligt emne eller problem i en mål-orienteret ramme. Ofte lader vi os stoppe af vores egne (ikke altid virkelige) oplevelser af barrierer – vi er ofte gode til at fokusere på vanskelighederne og problemerne ved et emne. På kurset lærer du teknikker til i stedet at identificere de mulige "byggesten" til en løsning.
  • Aflæse hvorledes et andet menneske bedst modtager og bearbejder information. Med udgangspunkt i denne viden kan du bedre præsentere din information, og derved øge sandsynligheden for at dit budskab bliver forstået, sådan som du havde tænkt det.
  • Anvende en spørgeteknik, der sætter dig i stand til at indsamle meget præcis information – på meget kort tid. Ikke alene gør spørgeteknikken dig mere effektiv i din informations-indsamling, den hjælper også til at undgå de fejl og misforståelser, der kan henføres til upræcis kommunikation som "jeg troede ellers bestemt du mente…"
  • Kunne arbejde med – og skabe – motivation, med udgangspunkt i en model, du kan bruge som check-liste for at sikre, at tre nødvendige forudsætninger for motivation er opfyldt.
  • Kunne aflæse et andets menneskes værdier, så du for den enkelte medarbejder kan udpege nyttevirkningen af, at udføre bestemte handlinger og opgaver. For mange af os er værdier et abstrakt og lidt teoretisk begreb; her lærer du i stedet at forstå værdier som nogle helt konkrete neurologiske tilstande, der enten motiverer os til at gøre noget – eller det modsatte…
  • Benytte en teknik, der sætter dig i stand til, at forstå og bearbejde emner ud fra 5 konkrete udkigspunkter – at få 5 forskellige "vinkler" på sagen – i stedet for den ene, som vi ofte "nøjes" med.


Datoer

Vi arbejder på at finde datoer for de næste forløb af dette kursus.

Du er meget velkommen til at maile til os på info(at)performex-hr.dk hvis du gerne vil høre fra os, når datoerne er fastlagt - vi glæder os til at høre fra dig.

 

Pris:

DKK 18.900 excl. moms.


Sted:

Undervisningen foregår i vores kursuscenter på adressen Nyvej 16B på Frederiksberg


Bestilling af yderligere information:

Hvis du ønsker yderligere information om kurset, kan du bestille denne under menupunktet "Brochure".

Bemærk: Vi tilbyder også denne uddannelse i en virksomheds-tilpasset udgave.


Tilmelding:

Tilmeldingsformular til Erhvervs-NLP (linket bliver aktivt, når de næste datoer er fundet)