Coaching og Sparring

Her er vi ved at forfatte en tekst (klar primo 2020) om nytten ved - og fremgangsmåden for - vores ydelser indenfor Coaching og Sparring.

Der er mange mulige indgangsvinkler til personlig coaching og sparring. I det følgende finder du en kort beskrivelse af de veje, der oftest kan leder tankerne i dén retning:

  • Individuel ledelsesmæssig sparring - videreudvikling af ens lederskab på "soft skill" siden
  • Afhjælpning af problemer eller uønskede tilstande
  • Assistance til reel og praktisk ibrugtagning af færdigheder/værktøjer fra eksempelvis kurser
  • Flere veje/vinkler...