Hvad er Erhvervs-NLP ? 
Af Karsten Kock, Faglig direktør i Performex 
 

Hvad er NLP
NLP er udviklet i USA i 70’erne ved systematiske studier af mennesker med usædvanlige  og excellente egenskaber indenfor psykologi og kommunikation.
 
Studierne udmøntede sig i en lang række systematiske og effektive teknikker og værktøjer, der sidenhen er blevet udbredt over hele verden.
 
Når disciplinen hedder noget så pudsigt som NLP, er det fordi det er en behagelig forkortelse af det endnu mere forbavsende navn: Neuro Lingvistisk Programmering, og som hedder sådan, fordi det helt specifikt har at gøre med:
 
Neuro:
om hvordan vores sanser, nervesystem og hjerne arbejder (mentale processer)

Lingvistisk:
om hvordan vores sprog fungerer i os selv og mellem mennesker (kommunikation)

Programmering:
om hvordan processerne i hjernen, vores sprog og adfærd har “sat sig” i nogle “vaner” eller “programmer”, som kan genkendes, forandres og udvikles ved at systematisk arbejde med “N’et” de mentale processer og “L’et” kommunikationen.
 
NLP rummer idag en utrolig mængde brugbare og let forståelige teknikker, som kan læres og indarbejdes i både den personlige og professionelle hverdag.
 
Og hvad er Erhvervs-NLP så?
I de seneste år er det blevet mere og mere evident, at der er behov for kortlægning af de psykologiske og kommunikative dimensioner af vores arbejdsopgaver.

NLP og den tankegang, der ligger bag NLP, har vist sig at være særlig velegnet som “management psykologi”, fordi den i højere grad beskæftiger sig med mål, ressourcer og fremtid end med årsager, begrænsninger og fortid.

NLP har udviklet sig til en slags praktisk orienteret brugervejledning til hjernen, dvs. at her er tale om konkrete og systematiske fremgangsmåder til at dels at forandre begrænsende mønstre i eget liv, og ikke mindst få adgang til yderligere ressourcer.

NLP er samtidig en model til at kunne genkende ubevidste mønstre i andre menneskers adfærd - deres kropssprog og i det talte sprog - og dermed udvikle en mere fleksibel forståelsesramme for hvorfor vi mennesker ikke altid kan være enige.

Erhvervs-NLP, er de dele af NLP-disciplinens efterhånden meget omfattende værktøjskasse, der igennem mange års arbejde  i organisationer og virksomheder - allerede har bestået sin prøve som omsætbare, effektive og resultatskabende processer.
 
Erhvervs-NLP er derudover et af de bedste metodesæt til at omsætte elementer fra f.eks. Den Lærende Organisations (Peter Senge) discipliner til virkelighed.
Den Lærende Organisations er kendetegnet ved at bearbejde begreberne: Mentale modeller, Personlig mestren, Fælles vision, Teampræstation og Systemtænkning og det er her at NLP-værktøjskassen kan byde på processer, modeller, konkrete fremgangsmåder og et brugbart ordforråd – der gør en forskel.