Artikler og litteratur-tips


På denne del af vores hjemmeside finder du en række artikler samt bud på relevant litteratur. Formålet er at give dig en endnu bedre idé om, i hvilket omfang de mange teknikker og værktøjer indenfor området Erhvervs-NLP kan være nyttige for dig.

Artiklerne og bøgerne vil enten handle direkte om Erhvervs-NLP, eller beskrive emner, der synes at have en berøringsflade til området.

  

Artikler

 

Hvad er Erhvervs-NLP?     af faglig dir. Karsten Kock  

Krav til den nye leder       af faglig dir. Karsten Kock

   

  

Litteratur-tips

Der findes i dag rigtig mange gode bøger om NLP, Den Lærende Organisation og andre af de værktøjer vi baserer vores ydelser på. På denne side finder du en litteraturliste indeholdende en række af de bedste bøger, og herunder en kortfatte beskrivelse af deres indhold og hvorfor vi finder der anbefalelsesværdige.
Denne liste opdateres løbende, da vi alle i Performex er flittige læsere, og konstant holder øje med bogmarkedet for at kunne give dig det bedste informationsgrundlag ved valg af denne type fag-litteratur.

  

NLP på Jobbet

Sue Knight - 240 sider - ca. pris 300 DKK.


Bogen giver en rigtig god indføring i de mange brugsmuligheder Erhvervs-NLP rummer. Du får således et godt overblik over de mange muligheder, uden at Sue Knight på noget tidspunkt fordyber sig i unødvendige detaljer. Bogen er derfor god at bruge som ''landkort'' for en mere målrettet fordybelse i specifikke, relevante emner.

 

Den 5. diciplin

Peter M. Senge - 430 sider - ca. pris 300 DKK


Det var med denne bog, at Peter Senge for 10 år siden ''opfandt'' begrebet Den Lærende Organisation. I bogen giver Peter Senge en meget grundig gennemgang af, hvorfor det er vigtigt at tænke i organisatorisk læring, hvilke nyttevirkninger man som virksomhed kan forvente ved det og hvilke 5 grundpiller - eller dicipliner - der er fundamentet for en lærende organisation.

I bogen introducerer Peter Senge læseren til en måde at arbejde med begrebet Systemisk Tænkning - ikke blot i form af ord og tanker, men også som konkrete tegne-teknikker.

Bogen er et absolut ''must'', hvis du ønsker at arbejde med udvikling af - og problemløsning i - komplekse systemer/virksomheder.

  

Bliv bedre til at undervise - med NLP

Joseph O''Connor & John Seymour - 320 sider - ca. pris 270 DKK

NLP værktøjskassen rummer en mængde teknikker og metoder, der er relevante i forhold til den opgave det er, at formidle et budskab til en samling mennesker - herunder egentlig undervisning.
Denne bog forklarer giver dig en god indsigt i, hvorledes disse teknikker kan anvendes - samt hvorfor det er en god idé.

  

Introduktion til NLP

Joseph O''Connor - 240 sider - ca. pris 160 DKK

Også denne bog giver et godt overblik over hvad du kan anvende NLP-værktøjskassen til. I modsætning til bogen ''NLP på jobbet'', er denne mere rettet mod personlig udvikling end mod rendyrket erhvervsmæssig brug af NLP.